Alla priser visas inklusive moms

Företaget

Vi har licensavtal med:
KABA, ASSA, FAS, SOLID, RCO, BEWATOR, ROSENGRENS, NIVEX, DORMA, EVVA.

 • Vi tillverkar alla typer av nycklar.
 • Försäljning av Lås, Beslag och Dörrstängare.
 • Försäljning av Kodlås, Kortläsare och Passersystem.
 • Service på alla marknadens förekommande Lås och Låscylindrar.
 • Försäljning och service på Kassa-Säkerhets- och Dokumentskåp.
 • Projektering och installation av lås och säkerhetssystem. Mekaniska och Elektroniska.

Vår verksamhet

AB Järfälla Låsservice är ett företag som arbetar med Konsultation, Projektering,
Försäljning, Service, Tillverkning, Samt Installation, av Mekaniska och
Elektroniska Säkerhets Lås och Passersystem.
Affärsidén bygger på att möta våra kunders behov inom Lås och Säkerhet.

Konkurrensfördelar
AB Järfälla Låsservice främsta konkurrensfördelar är företagets flexibilitet,
förmåga att lösa problem och möjligheter till snabba leveranser.
Dessa arbeten sker i ändamålsenliga lokaler och med väl anpassad maskinutrustning.
Och av kompetent Personal.
Projektering och installation sker av utbildad personal, med väl anpassade
verktyg och maskiner.

Vi har kunder i Järfälla med omnejd. Såsom Sigtuna, Spånga, Sundbyberg, Kungsägen, Sollentuna och Upplands Bro.

Kunder
 • Kommuner
 • Industri
 • Statliga myndigheter
 • Byggföretag
 • Privat konsumenter
 • Stora och små företag
Miljöpolicy

AB Järfälla Låsservice är ett företag som arbetar med konsultation, projektering, försäljning, service, tillverkning, samt installation, av mekaniska och elektroniska säkerhetslås och passersystem.
Affärsidén bygger på att möta våra kunders behov inom lås och säkerhet.

Vi ska aktivt arbeta för att bedriva en hållbar och miljöanpassad verksamhet. Med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska vi eftersträva att minska och förebygga vår påverkan på miljön. Vi har vid en miljöutredning kartlagt vår verksamhet och identifierat att de mest betydande miljöaspekterna är våra transporter, kemikalier, avfall, transporter och utbildning.

 

Vi ska följa de lagar och förordningar som rör vår verksamhet, göra medvetna val för att förebygga miljöpåverkan och arbeta med ständiga förbättringar. Varje medarbetare skall vara involverad i företaget miljöarbete, utbildas i miljökunskap och förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande samt ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

 

Vi eftersträvar:

 • effektiv resursanvändning av energi och transporter
 • inköp av miljömärkta produkter
 • säker hantering av kemikalier
 • att välja underentreprenörer som möter de av oss ställda miljökraven
 • användning av förnybara resurser
 • återvinning av material och avfall