Företaget

Vi har licensavtal med:
KABA, ASSA, FAS, SOLID, RCO, BEWATOR, ROSENGRENS, NIVEX, DORMA.

 • Vi tillverkar alla typer av nycklar.
 • Försäljning av Lås, Beslag och Dörrstängare.
 • Försäljning av Kodlås, Kortläsare och Passersystem.
 • Service på alla marknadens förekommande Lås och Låscylindrar.
 • Försäljning och service på Kassa-Säkerhets- och Dokumentskåp.
 • Projektering och installation av lås och säkerhetssystem. Mekaniska och Elektroniska.
 • Försäljning av Galler, Gallergrindar och Säkerhetsdörrar.
 • Tillverkning och gravering av dörr och namnskyltar.

Vår verksamhet

AB Järfälla Låsservice är ett företag som arbetar med Konsultation, Projektering,
Försäljning, Service, Tillverkning, Samt Installation, av Mekaniska och
Elektroniska Säkerhets Lås och Passersystem.
Affärsidén bygger på att möta våra kunders behov inom Lås och Säkerhet.

Konkurrensfördelar
AB Järfälla Låsservice främsta konkurrensfördelar är företagets flexibilitet,
förmåga att lösa problem och möjligheter till snabba leveranser.
Dessa arbeten sker i ändamålsenliga lokaler och med väl anpassad maskinutrustning.
Och av kompetent Personal.
Projektering och installation sker av utbildad personal, med väl anpassade
verktyg och maskiner.

Kunder
 • Kommuner
 • Industri
 • Statliga myndigheter
 • Byggföretag
 • Privat konsumenter
 • Stora och små företag
Miljöpolicy
Vi skall efterleva de krav och vilkor som
gäller för vår verksamhet och som
kontinuerligt övervakas av myndigheter
och recipienter.
I övrigt skall vi vara goda samhällsmedborgare
och ta vårt miljöansvar så länge det är
affärsmässigt möjligt.